1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Pochodzą z legalnego źródła i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został uszkodzony. Zwracane towary muszą być kompletne łącznie z oryginalnym opakowaniem. Koszty wysyłki związane ze zwrotem towaru ponosi Klient. Dotyczy produktów bez personalizacji.

  3. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. 

    Reklamacja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub otwierania należy nie przyjmować przesyłki i w obecności listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

  4. Zwracany towar należy odesłać na swój koszt razem z otrzymaną wraz z nim fakturą / paragonem. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

  5. Sklep gwarantuje zwrot kosztów poniesionych przez kupującego w związku z dokonanym zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i proporcjonalnych kosztów wysyłki do klienta) z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w pkt 2, 3 i 4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

  6. Kupujący będzie również proszony o podpisanie protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji, który można pobrać tutaj.